Författarintervju: Annelie Drewsen

Annelie Drewsen är inte bara författare, hon är också journalist och lärare. Bland hennes böcker för barn och unga märks ett fokus på flerspråkighet och lättläst svenska. I Annelie Drewsens böckerBildwebb syns samhällets mångfald på ett tydligare sätt än i många andra barn- och ungdomsböcker.

MeR barnkultur blev nyfikna och vi ställde några frågor till Annelie. Vi är väldigt glada över att hon tog sig tid att svara!

MeR: Hur kom det sig att du började skriva böcker för barn och unga?

Annelie: Att jag började skriva för barn och ungdomar beror på att jag såg ett behov av böcker med text på två språk för några år sedan. Mina barn var små och eftersom vi pratar två språk hemma ville jag gärna ha böcker med text på båda språken.

Läs mer