Maureen Hoppers

Jag är styrelseledamot och medgrundare till den ideella föreningen MeR Barnkultur.

Med två barn som slukar kultur och särskilt böcker har vi ”first hand” upplevt bristen av representation inom barn- och ungdomsböcker författade i Sverige. Eftersom jag även brinner för integration, mångfald och tolerans var det naturligt för mig att verka för och stötta de initiativ och personer som arbetar med inkluderande mångfald med särskilt fokus på barn.

Litteratur och kultur är en så viktig del av alla barns liv, och den igenkänning som vi får när vi läser är avgörande för vår bild av oss själva och i förlängning i samhället.

Jag är med i MeR Barnkultur för att uppmuntra att utbudet av barn- och ungdomslitteratur författad i Sverige också har en igenkänning för alla barn på ett självklart och likvärdigt sätt.

En gemensam nämnare har alltid varit kunskapshöjande insatser.